Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

3.2. Innowacje w MŚP, POIR


W ramach działania 3.2 dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące rozwoju/rozbudowy przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, dzięki którym na rynek wejdą nowe lub ulepszone produkty i usługi.

Na czym polega działanie?

Działanie 3.2 wspiera projekty przyczyniające się do wprowadzenia nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjny produkt/usługa lub proces powinien zostać wprowadzony na rynek co najmniej w skali regionu. Inwestycje realizowane w ramach tego programu mają pomóc w rozwinięciu/rozbudowie przedsiębiorstw, zwiększyć skalę ich działalności, a także spowodować wzrost zasięgu oferty firm (stworzyć nowe rynki zbytu).
Kto może ubiegać się o dotację?

Dofinansowanie w ramach działania 3.2 mają szansę otrzymać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i mające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizujące projekt na terenie województwa śląskiego.