Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

4.1.4 PO IR – kolejna szansa dla przedsiębiorców!


W ramach realizacji poddziałania 4.1.4 PO IR "Projekty aplikacyjne" zostaną przyznane dotacje na realizacje projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

O dotacje z poddziałania 4.1.4 PO IR ubiegać się mogą konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, składające się z nie więcej niż 5 podmiotów, w czym co najmniej 50% z nich musi być przedsiębiorstwami.

Na realizację celów poddziałania 4.1.4 PO IR zostało przeznaczanych łącznie 200 000 000 złotych, z czego 185 748 000 zł trafi do województw słabiej rozwiniętych, a 14 252 000 zł do lepiej rozwiniętych województw.