Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Kolejne z poddziałań - 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

Rozpoczęła się kolejna edycja projektów unijnych. Pośród nich znaleźć można wiele ciekawych poddziałań, oferujących w liczną pomoc w realizacji wielu działań. Ciekawą propozycją dla przedsiębiorców może być poddziałanie 4.1.2 PO IR "Regionalne agendy naukowo-badawcze". Co warto wiedzieć o tym podziałaniu?

4.1.2 PO IR "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Beneficjentem dofinansowania z tego poddziałania może być konsorcjum z którego skład wchodzi:

 - co najmniej jedna jednostka naukowa, stanowiąca lidera,

 - co najmniej jedno przedsiębiorstwo (jednak nie więcej niż 5 podmiotów, przy czym udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Wsparcie udzielane z poddziałania można przeznaczyć na projekty, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

Jak dużo środków jest przeznaczonych na dofinansowania z poddziałania?
Alokacja środków na realizacji tego działania to 400 000 000 złotych podzielonych w stosunku do regionów słabiej i mocniej rozwiniętych gospodarczych.