Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Ruszyły konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 !!!

Już 9 września 2013 roku zaczęły się konsultacje społeczne w sprawie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Mają one za zadanie zebrać opinię i ewentualne uwagi na temat proponowanych kierunków wsparcia.

Cel PO IR to zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w Polsce, co ma zostać wyrażone wzrostem nakładów prywatnych na B+R.

Do realizacji tego celu będą wykonywane zadania takie, jak:
wsparcie powiązań pomiędzy nauką i przedsiębiorstwami,
wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
wzmocnienie jakości badań i pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zakres w jakim działał będzie PO IR, został określony w celach tematycznych:
Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

Program ten w głównej mierze kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, a także jednostek naukowych, klastr i instytucji otoczenia biznesu.