Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

POIR – osie priorytetowe.

Programy realizowane w ramach środków finansowych pozyskanych od Unii Europejskiej są ściśle określone przez priorytety i cele tematyczne, do których należy się dostosować w trakcie realizacji. 
Przykładem programu określonego celami i priorytetami może być Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, a więc POIR.

Program, o którym mowa został podzielony na 5 osi priorytetowych, wśród których znajduje się:

I oś priorytetowa, czyli wsparcie badań i rozwoju (B+R) poprzez finansowanie badań i organizowanie różnego rodzaju konsorcjów naukowych. Działania podejmowane w tej osi to: badania naukowe i prace rozwojowe, prace demonstracyjne, dostosowywanie wyników badań naukowych do potrzeb gospodarki rynkowej.

II oś priorytetowa, czyli wsparcie wprowadzenia innowacji do przedsiębiorstw poprzez: rozwój innowacyjnych projektów, udzielanie technologicznych kredytów dla firm oraz dysponowaniem funduszem gwarancyjnym.

III oś priorytetowa, czyli wsparcie otoczenia i potencjału wśród przedsiębiorstw innowacyjnych przy pomocy: internacjonalizacji przedsiębiorstw, współpracy pomiędzy działami nauki i biznesu oraz rozwoju otwartych innowacji.

IV oś priorytetowa, czyli zwiększenie potencjału naukowo-badawszego wśród polskich przedsiębiorców dzięki: finansowaniu badań naukowych, rozwojowi infrastruktury badawczej, a także rozwojowi sektora B+R.

V oś priorytetowa, czyli po prostu pomoc techniczna wiążąca się ze wsparciem w skuteczności i efektywności realizowanych projektów.


dotacja POIR