Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

...PO Inteligentny Rozwój oraz PO Infrastruktura i Środowisko jako najlepsi z najlepszych.

Jak zapewne wiesz, rok 2014 będzie początkiem realizacji nowej perspektywy finansowej, która została dla Polski opracowana na lata 2014-2020. Na ten cel zostanie przeznaczone 72,9 mld euro. Kwota jest wysoka, dlatego trzeba ją jak najlepiej wykorzystać.  
Realizowanych będzie 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, na temat których więcej informacji znajdziesz TUTAJ i TUTAJ.
Przewiduje się, że dwoma największymi programami będzie PO Infrastruktura i Środowisko, a także PO Inteligentny Rozwój.  


INTELIGENTNY ROZWÓJ 

 

Program ten kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, a także jednostek naukowych w obszarze B+R i instytucji z otoczenia biznesu. Zadaniem tego programu jest wspieranie badań i prac rozwojowych oraz podniesienie jakości badań naukowych. Główny nacisk zostanie położony na zwiększenie komercjalizacji wyników w dziedzinie B+R i zapewnienie lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania ich w gospodarce.  
Cele, które będzie realizowań PO IR to: 
  • Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 
  • Cel 2. Podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach rolnym, rybołówstwa i akwakultury. 

poir, cele poir, dotacja, dotacja 2014-2020, unia europejska


INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

 

Program przeznaczony dla beneficjentów, którzy są podmiotami publicznymi, samorządami terytorialnymi i podmiotami prywatnymi. Został wymyślony po to, aby promować miasta i udzielać im pomocy w zakresie transportu i podniesienia efektywności energetycznej. Głównym celem tego programu jest ochrona środowiska, bezpieczeństwa energetycznego oraz transportu.  
Cele realizowane w ramach PO IiŚ to: 
  • Cel 4. Wsparcie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną w każdym sektorze 
  • Cel 5. Promocja dostosowań do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku oraz zarządzanie ryzykiem 
  • Cel 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 
  • Cel 7. Promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych    
poiiś, dotacja unijna, cele poiiś, cele dotacji, cele poir